FUNDACJA SZKOŁA ŻEGLARSTWA TRADYCYJNEGO

S. Żeromskiego 05-825 Grodzisk Mazowiecki

KRS: 0000768094 NIP: 5291824813

nr rachunku bankowego: 22 1750 0012 0000 0000 4100 7718

kontakt@szt.edu.pl

 

Filip Grudniewski – Prezes Fundacji
tel: 507084163
e-mail: f.grudniewski@szt.edu.pl

Julia Grudniewska – Wice Prezes Fundacji
tel: 797531928
e-mail: j.grudniewska@szt.edu.pl